Textielindustrie

De Europese Commissie heeft de BREF textielindustrie vastgesteld in 2003. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

De BREF dekt activiteit 6.2 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De beschreven processen zijn onder andere:

  • doek (vezel) voorbereiding
  • voorbehandeling
  • drogen
  • printen en afwerken
  • tapijten
  • algemene textielbehandeling

[download scope] (pdf, 128 kB)

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.