Polymeren

De Europese Commissie heeft de BREF polymeren vastgesteld in 2007. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de activiteiten 4.1h en 4.1i van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De BREF voor de productie van polymeren bevat een algemeen BBT-hoofdstuk en BBT-hoofdstukken voor de volgende productieprocessen:

  • Polyolefines
  • Polystyreen
  • Polyvinylchloride (PVC)
  • Onverzadigde polyester
  • Emulsie Styreen Butadieen Rubber (SBR)
  • Butadieen bevattende rubbers gepolymeriseerd in oplossing (geen specifieke BBT-waarden)
  • Polyamides (geen specifieke BBT-waarden)
  • Polyethyleen terephthalaat (PET) vezels (geen specifieke BBT-waarden)
  • Viscose vezels

De BREF anorganische fijnchemie beschrijft de productie van siliconen.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.