Papier en pulp

BBT-conclusies voor de productie van pulp, papier en karton

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 30 september 2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BREF dekt categorie 6.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De BBT-conclusies hebben vooral betrekking op de volgende processen en activiteiten:

  • chemische pulpproductie: pulpproces op basis van sulfaat (kraft) en pulpproces op basis van sulfiet
  • mechanische en chemisch-mechanische pulpproductie
  • verwerking van papier voor recycling met en zonder ontinkting
  • papierproductie en aanverwante processen
  • alle terugwinningsinstallaties en kalkovens geëxploiteerd in pulp- en papierfabrieken

Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op de volgende activiteiten:

  • fabricage van papierpulp uit niet-houtachtig ruw vezelmateriaal (bijv. pulp uit eenjarige planten)
  • stationaire verbrandingsmotoren
  • stookinstallaties voor het opwekken van stoom en elektriciteit, anders dan terugwinningsinstallaties
  • drogers met interne branders voor papiermachines en coaters

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.