Organische fijnchemie

De Europese Commissie heeft de BREF organische fijnchemie vastgesteld in 2006. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

De BREF dekt categorieën 4.1j, 4.4, 4.5 en 4.6 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

Het document richt zich voornamelijk op batch productie van organische chemicaliën in multipurpose fabrieken.

De volgende categorieën producten vallen onder de reikwijdte van deze BREF (niet uitputtend):

 • Organische intermediair producten
 • Gespecialiseerde oppervlakte actieve stoffen
 • Smaakstoffen
 • Geurstoffen
 • Feromonen
 • Weekmakers
 • Vitaminen (horen bij de farmaceutische producten)
 • Optische stoffen (horen bij de pigmenten)
 • Brandvertragers
 • Actieve stoffen voor de farmaceutische industrie.
 • De BREF bevat een algemeen BBT-hoofdstuk voor de hele sector

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.