Oppervlaktebehandeling van metalen en plastics

De Europese Commissie heeft de BREF oppervlaktebehandeling van metalen en plastics vastgesteld in 2006. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze horizontale BREF dekt activiteit 2.6 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De BREF beschrijft de processen van oppervlaktebehandeling voor metalen en plastics. Er wordt gebruik gemaakt van een elektrolytisch of chemisch proces (op waterbasis). Hierbij is het volume van de procesbaden groter dan 30 m3.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.