Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen

De Europese Commissie heeft de BREF oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen vastgesteld in 2007. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

De BREF heeft betrekking op activiteit 6.7 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

Het gaat om installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt. In het bijzonder gaat het om installaties voor het:

 • appreteren
 • bedrukken
 • aanbrengen van een laag
 • ontvetten
 • vochtdicht maken
 • lijmen
 • verven
 • reinigen
 • impregneren

De installatie heeft een verbruikscapaciteit van meer dan:

 • 150 kg oplosmiddel per uur, of
 • 200 ton per jaar.

Bij de verbruikscapaciteit gaat het om het gebruik tijdens een heel jaar (365 dagen, 24 uur per dag) bij maximale capaciteit.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


grarfische industrie

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.