Intensieve pluimvee- en varkenshouderij

De Europese Commissie heeft de Beste Beschikbare Technieken-conclusies van de intensieve pluimvee- en varkenshouderij gepubliceerd op 21 februari 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU:

  • 6.6a: veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee
  • 6.6b: veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg
  • 6.6c: veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen

Deze BBT-conclusies gaan vooral over de volgende processen en activiteiten:

  • beheer van voeding voor pluimvee en varkens
  • bereiding van voeder (malen, mengen en opslag)
  • pluimvee- en varkenshouderij (huisvesting)
  • verzameling en opslag van mest
  • verwerking van mest
  • uitrijden van mest
  • opslag van dode dieren

Deze BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten of processen:

Bij mestverbranding kunnen de BBT-conclusies afvalverbranding van belang zijn. Bij compostering en anaerobe vergisting van mest kunnen de BBT-conclusies afvalbehandeling van belang zijn.

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


kippen

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.