Economic and cross media issues

De Europese Commissie heeft de REF economics en cross-media effects vastgesteld in 2006.

Toepassingsgebied

Dit horizontale Referentiedocument (REF) is geschreven ter ondersteuning bij de beoordeling van beste beschikbare technieken (BBT). Bij de bepaling van BBT moet men naast de kosten en baten ook rekening houden met het voordeel voor het milieu en de verschillende effecten op de verschillende milieucompartimenten.

De REF geeft informatie over cross-media effecten. Dit zijn de effecten op de verschillende milieucompartimenten zoals onder andere energie, water lucht en bodem. Daarnaast geeft de REF methoden om de effecten te bepalen aan de hand van voorbeelden. Ook geeft de REF een methode voor de kosteneffectiviteitsberekening.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Geld