Wanneer is sprake van verandering van een inrichting?

Wanneer is er sprake van verandering van een inrichting?

Verandering van de inrichting

Met veranderen van een inrichting of een verandering van de werking daarvan worden de volgende situaties, of combinaties daarvan, bedoeld:

  • het opstarten van een nieuwe milieurelevante activiteit bij een bestaande inrichting
  • het veranderen of uitbreiden van bestaande milieurelevante activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bijplaatsen van een spuitcabine
  • verandering van productiecapaciteit of verandering van de bedrijfstijden
  • het structureel beëindigen van een milieurelevante activiteit

Milieurelevante activiteit

Een milieurelevante activiteit is een activiteit waarvoor voorschriften uit hoofdstuk 2, 3 of 4 van het Activiteitenbesluit gelden.

Structureel beëindigen

Bij het structureel beëindigen van een activiteit stelt een bedrijf productievoorzieningen structureel buiten gebruik. Het gaat hierbij dus niet om het tijdelijk stoppen van activiteiten, die met de aanwezige productievoorzieningen op elk moment kunnen worden hervat.

Meldingsplicht

Veranderingen van een bestaande inrichting moet een bedrijf 4 weken van tevoren melden bij het bevoegd gezag. Er is één belangrijke uitzonde­ring.

Als het bedrijf eerder al melding heeft gedaan en door de verandering geen afwijking ontstaat van de eerder gemelde gege­vens, hoeft het bedrijf geen nieuwe melding te doen (Activiteitenbesluit artikel 1.10, tweede lid, tweede volzin).