Periodiek verwijderen vuilafzetting

Op grond van het besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit zijn periodieke onderhoudswerkzaamheden aan gevels vrijgesteld van het lozingsverbod.

Reinigingswerkzaamheden die aan onderstaande voorwaarden voldoen hoeven niet gemeld te worden en lozen in rioolstelsels en bodem is toegestaan. In juridische termen vallen deze activiteiten onder de uitzondering genoemd in artikel 3.10, vierde lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 3.6a, vierde lid van het Activiteitenbesluit.

De voorwaarden

In de tabel staat een combinatie van gevelmaterialen met te gebruiken reinigingsmiddelen. Deze combinatie is voor eenvoudig te verwijderen verontreinigingen.  Waarbij men alleen met milieuvriendelijke producten kan werken.

Tabel

Gevelmaterialen

 • Metalen
 • Kunststof en gelakte geveldelen
 • Gepolijst natuursteen
 • Ramen
 • Geglazuurde en keramische tegels
 • Hout (niet geïmpregneerd)

Reinigingsmiddelen

 • Commercieel beschikbare reinigingsmiddelen in waterige oplossing, geen pure chemicaliën
 • goedgekeurde producten volgens het MSDS;
  MSDS = Material Safety Data Sheet (Veiligheidsinformatieblad), dient bij elk product op de markt beschikbaar te zijn.

Reinigingsmethode

 • Handmatig glazenwassen
 • Wassteelmethode (gebruik osmosewater), (verlengde) borstel
 • Het reinigingmiddel ondersteunen met een spons, borstel en/of nonwove pad
 • Lage druk (maximaal 60 bar)
 • Te gebruiken temperatuur is maximaal 60 graden Celsius

De zuurgraad van de uiteindelijke lozing moet een pH hebben tussen 6,5 en 9.

Naast deze voorwaarden wordt altijd zorgvuldig handelen vereist op basis van de zorgplicht (artikel 2.1 van beide besluiten). Een exacte beschrijving van zorgvuldig handelen is niet te geven, maar een verantwoord ondernemer zal begrijpen wat hiermee bedoeld wordt.

In de overige gevallen zullen vloeistoffen en verontreinigingen opgevangen moeten worden. Zoals dit ook geldt ook voor de niet periodieke reiniging.

Nota bene: In bepaalde gemeenten kan het noodzakelijk zijn dat ook deze activiteiten gemeld moeten worden op grond van de grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Verantwoording

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Voegbedrijven (VNV), de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Fosag) de Overleggroep afvalwater Wet milieubeheer en Kenniscentrum InfoMil.


Download versie

Hier kunt u een pdf-versie van de deze pagina downloaden: Vuilafzetting in pdf (pdf, 20 kB)