Bodemvoorschriften voor op en overslaan van overige bulk- en stukgoederen

Algemeen

Voor de eisen voor bescherming van de bodem zijn bulk en stukgoederen onderverdeeld in drie groepen:

  • goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken
  • goederen die bij contact met water kunnen uitlogen
  • inerte goederen: goederen die niet bodembedreigend, niet gevaarlijk zijn en geen CMR-stoffen bevatten

Beschermingsniveau

De opslag van goederen, waaruit bodembedreigende vloeistoffen kunnen lekken, moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak.

Goederen die kunnen uitlogen moet het bedrijf opslaan op de volgende manieren:

Voor de opslag van inerte goederen (voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen) hoeft het bedrijf geen bodembeschermende voorzieningen te treffen.

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

In de NRB is in Deel 3, Bijlage 2 een lijst opgenomen met (intrinsiek) niet bodembedreigende stoffen. Voor de opslag van de daar genoemde goederen hoeven geen specifieke bodembeschermende voorzieningen te worden getroffen.

Indicatieve lijst

Een tabel geeft een indicatie van het al dan niet inert zijn van enkele veelvoorkomende losgestorte goederen: inert, uitlogen of uitlekken van bodembedreigende stoffen.