BBT-conclusies voor de productie van glas

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 8 maart 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zie vragen en antwoorden voor toelichtingen op de BBT-conclusies voor de productie van glas

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies:

  • 3.3 De fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels. De smeltcapaciteit is meer dan 20 ton per dag.
  • 3.4 Het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van de fabricage van mineraalvezels. De smeltcapaciteit is meer dan 20 ton per dag.

Dit zijn de volgende sectoren binnen de glasindustrie:

  • verpakkingsglas
  • vlakglas
  • continuglasvezel
  • tafelglas
  • speciaalglas
  • minerale wol (steenwol en glaswol)
  • hittebestendige isolatiewol
  • fritte

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


glasindustrie

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.