Beheer van afvalslik en steenafval bij mijnexploitatie

De Europese Commissie heeft de BREF afvalslik en steenafval bij mijnexploitatie vastgesteld in 2009.

Toepassingsgebied

Het IPPC-bureau heeft deze BREF opgesteld, maar deze BREF valt buiten de reikwijdte van de IPPC-richtlijn. De aanleiding voor het opstellen van deze BREF was een mededeling van de Europese Commissie over veilig bedrijven van mijnactiviteiten. Deze mededeling staat in "Safe Operation of Mining Activities", COM 2000, 664 final.

De mijnactiviteiten die aanleiding zijn voor deze BREF, vinden in Nederland niet plaats.

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


mijnbouw tunnel