Anorganische fijnchemie

De Europese Commissie heeft de BREF Anorganische fijnchemie vastgesteld in 2007. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de activiteiten 4.2a t/m 4.2e en 4.3 t/m 4.6 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

In de BREF wordt de volgende definitie gehanteerd voor het begrip ‘anorganische fijnchemicaliën':

"... een anorganische stof, geproduceerd door een industriële onderneming, via chemische processen en in het algemeen in relatief kleine hoeveelheden, volgens de specificaties (bv. zuiverheid) van de afnemer ...".

De BREF bevat een algemeen BBT-gedeelte en BBT voor vier voorbeeldprocessen:

  • Anorganische pigmenten
  • Siliconen
  • Fosforverbindingen
  • Cyaniden (NaCN, KCN)

In de BREF staat ook informatie over de productie en bijbehorende opslag van anorganische explosieven en oplosbare anorganische nikkelzouten, maar hiervoor staan in de BREF geen BBT-conclusies.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


pigmenten

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.