Grondslag toezicht zuiveringsheffing

Vraag

De juridische grondslag voor het uitvoeren van toezicht verontreinigingsheffing is vastgelegd in de artikelen 123 en 128 van de Waterschapswet. Waar is de juridische grondslag voor toezicht zuiveringsheffing vastgelegd?

Antwoord

Artikel 128a lid 2 Waterschapswet biedt inmiddels ook de grondslag om plaatsen te betreden en monsters te nemen ten behoeve van de zuiveringsheffing. Dit is het geval sinds de inwerkingtreding van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 op 1/1/2015. Met die wet is art. 128a Waterschapswet aangevuld.