Verontreinigingsheffing lozen in rijkswater

Vraag

De regeling voor het voltijdig in gebruik geven van een woonruimte binnen het woonruimteforfait was in de Wvo voor de verontreinigingsheffing rijkswateren geregeld in art. 23, lid 5, sub c. De regeling voor het in gebruik geven van een deel van een bedrijfsruimte was voor de verontreinigingsheffing rijkswateren in de Wvo geregeld in art. 23, lid 5, sub b.
In de Waterwet zijn deze regelingen opgenomen in art. 7.2, lid 4. Deze zijn alleen van toepassing voor de verontreinigingsheffing van een waterschap, getuige de openingszin van lid 4. Voor de verontreinigingsheffing bij lozing in rijkswater zijn deze regelingen niet opgenomen (zelfs niet in de Waterregeling).
Is dit bewust gedaan en zo ja, waarom?

Antwoord

Dit is bewust gedaan. Voor de verontreinigingsheffing voor lozing op rijkswateren is in artikel 7.11 Waterwet een afdoende regeling getroffen voor gevallen waarin de heffing betrekking heeft op een woon- of bedrijfsruimte die bij meer dan één persoon in gebruik of beheer is.

Zie digitale Handboek Water de pagina: Elementen verontreinigingsheffing