Kortingsregeling voor waterschappen

Vraag

Is de kortingsregeling van 50% voor de lozing van effluent door waterschappen, op het tarief van de verontreinigingsheffing rijkswateren, nog steeds van kracht?

Antwoord

De kortingsregeling is nog steeds van kracht, zie artikel 7.6 lid 2 van de Waterwet. Bij amendement is bovendien voor het hergebruik van effluent een volledige vrijstelling van de heffing in de wet opgenomen, zie artikel 7.6 lid 4 Waterwet.

Zie digitale Handboek Water de pagina: Elementen verontreinigingsheffing