Watersysteemheffing én heffing grondwater door waterschap

Vraag

Kan een waterschap naast de gebruikelijke watersysteemheffing, ook een aparte heffing voor grondwater instellen?

Antwoord

Een heffing voor grondwateronttrekkingen kan alleen door de provincie worden opgelegd. Het waterschap zal de door haar gemaakte kosten moeten doorbeslaten via de watersysteemheffing, die is gebaseerd op de Waterschapswet.