Regeling verontreingingsheffingen anders dan zuiveringsheffing

Vraag

Is de regeling van de verontreinigingsheffing wezenlijk anders dan de regeling van de zuiveringsheffing?

Antwoord

Formeel zijn het twee verschillende belastingen, waarvan de een is geregeld in de Waterwet en de ander in de Waterschapswet. Het inhoudelijk verschil is beperkt tot de wijze van lozing (direct op het oppervlaktewater of via de riolering) en de bestemming van de heffingopbrengst (beheer van het watersysteem of zuivering van afvalwater). Voor het overige zijn beide heffingen inhoudelijk vrijwel identiek.

Zie digitale Handboek Water de pagina Verontreinigingsheffing