Gedoogplichten naast die van de Waterwet

Vraag

Bieden de keuren van waterschappen en verordeningen van provincies nog ruimte voor ‘eigen' gedoogplichten, naast die van de Waterwet?

Antwoord

De Waterwet heeft één regeling voor alle voorkomende gedoogplichten. Er is dan ook geen ruimte meer voor bepalingen in lagere regelgeving zoals de keur. De gedoogplichten van de Waterwet dienen ruim te worden opgevat, zodat er geen aparte gedoogplichtbepalingen hoeven te worden opgenomen in de eigen verordeningen.

Zie de pagina gedoogplichten in het Handboek Water.