Verantwoordelijkheid onderhoud oever

Vraag

Een gemeente legt een nieuwe oever aan (al dan niet met beschoeiing), langs een (drukke) vaarweg die in beheer is bij het waterschap. Wie is na afronding van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het onderhoud van de oever?

Antwoord

In principe is het waterschap de beheerder van regionale oppervlaktewateren en dus verantwoordelijk voor het onderhoud van de oevers. In veel gevallen bestaan er echter oude afspraken tussen het waterschap en de gemeente over de uitvoering van het onderhoud. De Waterwet heeft geen verandering gebracht met betrekking tot dergelijke afspraken. De vraag is dus wat het waterschap en de gemeente in het verleden over het onderhoud hebben afgesproken. Of er al dan niet beschoeiing wordt toegepast maakt in principe niet uit. In de praktijk blijkt veelal uit de zogenoemde 'legger' van het waterschap wie de onderhoudsplicht heeft. Hiervoor is het raadzaam het overleg te zoeken met het waterschap.

Zie de pagina leggers in het Handboek Water.