Onderhoud schouwwaterlopen en bermsloten

Vraag

In welk artikel van de Waterwet is geregeld dat voor het onderhoud van schouwwaterlopen en bermsloten beide aangelanden in gelijke mate verantwoordelijk zijn?

Antwoord

De onderhoudsplicht voor watergangen kan uitsluitend via de keur en de legger van het waterschap aan aanwonenden worden opgelegd. U zult in de keur en/of legger hier regels of aanwijzingen voor moeten kunnen vinden.