Gecombineerde vergunning met meerdere doorlooptijden

Vraag

Als een watervergunning wordt aangevraagd waarin een stukje Keur (8 weken procedure) zit en een directe lozing waarvoor de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (6 maanden) moet worden doorlopen, hoe lang bedraagt dan de totale proceduretijd?

Antwoord

Uitgangspunt is het systeem van één watervergunning en procedure, waarbij de totale procedure zes maanden bedraagt. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk beide vergunningen als aparte watervergunningen aan te vragen (beide volgens de geëigende voorbereidings procedure), maar duidelijk is dat deze werkwijze niet te rijmen is met de bedoeling van de wetgever om tot een integrale (vergunningen-)praktijk te komen. Voor dergelijke "deelvergunningen" bestaat alleen aanleiding als het bedrijf daarbij een duidelijk belang heeft.

Zie de pagina aanvraag en voorbereidingsprocedure Waterwet in het Handboek Water.