Keurvergunning en de Waterwet

Vraag

Is de keurvergunning met ingang van de nieuwe Waterwet vervallen?

Antwoord

Nee, de Keur bestaat nog altijd. Achtergrond hierbij is de gedachte dat wat decentraal geregeld kan worden zo moet blijven. Artikel 6.13 van de Waterwet bepaalt dat de vergunningen en ontheffingen zoals deze in de Keur voorkomen een watervergunning zijn. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de samenloopregeling van artikel 6.17 van de Waterwet van toepassing is.

Zie de pagina waterschapswet in het Handboek Water.