Gecoördineerd behandelen van water- en omgevingvergunning

Vraag

De watervergunning en de omgevingsvergunning worden beide aangevraagd bij het gemeentelijke loket. Worden de watervergunning en de omgevingsvergunning ook gecoördineerd behandeld?

Antwoord

Voor de verlening van de watervergunning en de omgevingsvergunning is slechts in één geval verplichte coördinatie voorgeschreven, namelijk als het gaat om een lozingsvergunning voor een IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)-inrichting. In andere gevallen kunnen de vergunningen gecoördineerd worden voorbereid met toepassing van de Wet samenhangende besluiten (afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht), maar dat is geen verplichting. Hoewel niet wettelijk verplicht is het natuurlijk wel raadzaam dat bestuursorganen de besluiten onderling afstemmen.