Duldplicht voor bergingsgebieden en noodoverloopgebieden

Vraag

Bergingsgebieden worden planologisch aangewezen en op de legger vastgelegd. In bergingsgebieden geldt een duldplicht voor wateroverlast en overstroming. Maar hoe zit het met noodoverloopgebieden?

Antwoord

Noodoverloopgebieden zijn gebieden die niet bestemd zijn om met enige regelmaat water op te vangen, maar alleen in uiterste nood onder water worden gezet om overstroming elders te voorkomen. Het gaat in feite om een overmachtsituatie, waarin tussen twee kwaden moet worden gekozen: "Liever een dunbevolkte polder laten onderlopen dan dat Amsterdam onder water komt te staan". In dergelijke gevallen zal de calamiteitenregeling van hoofdstuk 5, paragraaf 5 Waterwet worden toegepast.