Scheepsafvalstoffenbesluit of de Waterwet

Vraag

Als iemand restlading of afval van de lading loost in de rivier is dan de Waterwet of het Scheepsafvalstoffenbesluit van toepassing? Het Scheepsafvalstoffenbesluit regelt dit in een aantal artikelen, maar gaat dit besluit ook boven de Waterwet?

Antwoord

Het Scheepsafvalstoffenbesluit is van toepassing op het lozen vanaf schepen die zich bevinden op de voor het openbare scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren. Het Scheepsafvalstoffenbesluit is mede gebaseerd op artikel 6.7 van de Waterwet, zie artikel 2.31 van de Invoeringswet Waterwet. Daarom is voor deze lozingen vrijstelling verleend van de vergunningpicht van artikel 6.2 Waterwet. Alleen de regels van het Scheepsafvalstoffenbesluit zijn van toepassing.