Zwemwater in de Waterwet

Vraag

Waarom is de wetgeving met betrekking tot het zwemwater niet in de Waterwet meegenomen?

Antwoord

In beginsel gaan alle wetten die betrekking hebben op het waterbeheer op in de nieuwe Waterwet. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is niet betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel, aangezien het hier niet om een strikte waterbeheerwet gaat. De Whvbz gaat namelijk niet alleen over zwemlocaties die zijn aangewezen in oppervlaktewateren, maar ook over aangelegde zwemgelegenheden (zoals een openluchtzwembad, een speelvijver etc). Er is voor gekozen om de regelgeving met betrekking tot zwemlocaties in oppervlaktewateren in de Whvbz te laten, omdat op die manier alle regelgeving over zwemlocaties op één plaats bij elkaar staat, en omdat tevens op die manier de nieuwe Zwemwaterrichtlijn (pdf, 410 kB) op een overzichtelijke manier kon worden geïmplementeerd.
Wel dient de zwemwaterfunctie voor rijkswateren op grond van de artikel 4.8 van het Waterbesluit te worden vastgelegd in het Nationaal waterplan, en voor regionale wateren in een Regionaal waterplan (art. 4.12 Waterbesluit).