De grens van de Waterwet

Vraag

Wat is de grens van de Waterwet?

Antwoord

Artikel 1.2, eerste lid Waterwet bepaalt dat de werking van de waterwet zich ook uitstrekt over de territoriale zee, tot 1 zeemijl uit de laagwaterlijn. Verder staat er dat de wet van toepassing is op de EEZ (12 zeemijl). De Waterwet dekt ook het gebied voorbij 1 zeemijl buiten de laagwaterlijn, maar dit gebied maakt geen deel uit van een stroomgebieddistrict. Artikel 1.2 heeft uitsluitend betrekking op de begrenzingen van stroomgebieddistricten. De Waterwet is van toepassing op alle territoriale wateren van Nederland en op de gehele EEZ (met andere woorden: op alle zoute oppervlaktewaterlichamen van Nederland in hun geheel).