Verschil ongewoon voorval en calamiteit

Vraag

Wat is het verschil tussen een ongewoon voorval en een calamiteit?

Antwoord

Voor de definitie van calamiteit kan gekeken worden naar de omschrijving van "gevaar" in artikel 5.28 Waterwet: omstandigheden waardoor de goede staat van een of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te geraken. Voor dergelijke gevaren moet de beheerder een calamiteitenplan opstellen.

De term ongewoon voorval wordt gebruikt in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. In die wet wordt dat begrip niet gedefinieerd.