Status van noodoverloopgebieden

Vraag

Noodoverloopgebieden zijn geen onderdeel van het watersysteem, maar wat is dan wel de status van deze gebieden? Is het nodig noodoverloopgebieden als zodanig in te richten? Of zijn deze gebieden, na inrichting, onderdeel van het watersysteem?

Antwoord

Noodoverloopgebieden zijn, anders dan bergingsgebieden, geen onderdeel van het watersysteem en vallen daarmee buiten de werking van de Waterwet. Het is niet perse nodig deze gebieden van tevoren als zodanig in te richten.

Zie de pagina Bergingsgebieden in het Handboek Water