Waterbodems in de Waterwet (praktijkvoorbeelden)

Met de komst van de Waterwet is er veel veranderd voor ingrepen in de waterbodem. In dit praktijkvoorbeeldenboek worden deze veranderingen aan de hand van zes veelvoorkomende praktijksituaties beschreven. Hierbij wordt eerst gekeken naar de voormalige praktijk onder het regime van de Wbb en wordt vervolgens dezelfde situatie onder het huidige regime van de Waterwet geanalyseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de wijzigingen met betrekking tot taken en bevoegdheden en wordt aangegeven welke vergunningen en/of meldingen nodig zijn voor het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem onder de Waterwet.

Dit document heeft een informatief karakter en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.