Brochure De Waterwet en waterbodems

Met de inwerkingtreding van de Waterwet is er voor handelingen in of aan de waterbodem veel veranderd