Toedeling beheer Rijkswateren locatie 202

De kaart "Waterkwaliteit droge oevergebieden" is voor dit gebied niet beschikbaar. Dat komt doordat Rijkswaterstaat geen kwaliteitsbeheerder is in dit gebied maar Waterschap Groot Salland.

Hieronder vindt u de begrenzing van de wateren in beheer bij Rijkswaterstaat voor de volgende beheeraspecten: