Schematiseringshandleiding Piping

In de vernieuwde schematiseringshandleiding voor het toetsspoor piping zijn tekstuele verduidelijkingen toegevoegd met betrekking tot een aantal parameters die in Riskeer ingevoerd moeten worden.

Daarnaast zijn er een aantal handvatten toegevoegd die kunnen worden gebruikt bij een Toets op Maat. Deze handvatten hebben betrekking op (tussentijdse) resultaten van lopend onderzoek. De verwachting is dat de beoordelaar op basis van deze aanvullende kennis eerder tot een voldoende kleine overstromingskans van een dijkvak kunnen komen.

Concreet zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Kleine (tekstuele) wijzigingen in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8
 • Aandachtspunten in hoofdstuk 7 zijn aangevuld, met name in:
  • Paragraaf 7.2.1 Intredepunt en Bijlage E
  • Paragraaf 7.2.7 Verzadigd volumegewicht cohesieve deklaag
  • Paragraaf 7.2.9 Doorlatendheid zandlaag (aquifer)
  • Paragraaf 7.2.10 Waterstand binnendijks
 • Enkele aanwijzingen voor schematiseren in Riskeer
  • Tips t.a.v. vakgrootte en assemblage
  • Tips t.a.v. werken van grof naar fijn
 • Diverse (tekstuele) aanpassingen naar aanleiding van vragen aan de Helpdesk Water.
 • Voorbeeld voor de bepaling van de leklengte en de dempingsfactor is toegevoegd (bijlage K)