Schematiseringshandleiding Piping bij kunstwerk

In de vernieuwde versie van deze schematiseringshandleiding zijn extra handvatten toegevoegd waarmee kan worden geconcludeerd dat de faalkans verwaarloosbaar is. Deze extra of aangescherpte filters kunnen bij een toets op maat worden gebruikt om tot dit oordeel te komen.

Voorts is er aandacht besteed aan de manier waarop een toetsresultaat moet worden toegekend (categorie IIv of Vv) op basis van de toetsresultaten.

In Hoofdsuk 7 zijn de formules van de verschillende modellen ter verduidelijking toegevoegd. Dit geeft de gebruiker meer handvatten voor het verklaren van de verkregen resultaten.

Er is verduidelijking aangebracht als het gaat over de omgang met “Short path” bij horizontale kwelwegen. Daarnaast is een kleine correctie aangebracht bij verticale kwelwegen.

Voor komberging is aangesloten op de pragmatische benadering van significante gevolgen uit de Grondslagen.

In de vernieuwde versie van de schematiseringshandleiding is daarnaast aandacht besteedt is aan:

  • Het zoveel mogelijk vervangen of duiden van de termen ‘voldoet’ / ‘voldoet niet’.
  • Tekstuele verduidelijkingen van verschillende termen, zoals een correct gebruik van de termen toetsen en beoordelen.
  • Er is een link gelegd tussen symbolen in schematiseringshandleiding, omschrijving in Ringtoets en ID in .csv-bestand voor de verschillende parameters.

Verder dient opgemerkt te worden dat de achtergrondrapporten en werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken niet zijn aangepast. Bij eventuele verschillen kan het meest recente werk (de vernieuwde schematiseringshandleiding) worden gebruikt.