Schematiseringshandleiding Hoogte kunstwerk

Voor het deelmechanisme komberging is aangesloten op de pragmatische benadering van significante gevolgen uit de 'Grondslagen voor hoogwaterbescherming'.

In de vernieuwde versie van de schematiseringshandleiding is daarnaast aandacht besteed aan:

  • Het zoveel mogelijk vervangen of duiden van de termen ‘voldoet’ / ‘voldoet niet’.
  • Tekstuele verduidelijkingen van verschillende termen, zoals een correct gebruik van de termen toetsen en beoordelen.
  • Er is een link gelegd tussen symbolen in schematiseringshandleiding, omschrijving in Ringtoets en ID in .csv-bestand voor de verschillende parameters.

Verder dient opgemerkt te worden dat de achtergrondrapporten en werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken niet zijn aangepast. Bij eventuele verschillen kan het meest recente werk (de vernieuwde schematiseringshandleiding) worden gebruikt.