Piping

Relevante aanpassingen

De aanpassing van de Schematiseringshandleiding Piping is de enige relevante verandering voor dit toetsspoor.

In de schematiseringshandleiding is gewerkt aan verduidelijking van de teksten en zijn enkele handvatten toegevoegd voor het vergroten van efficiëntie bij het uitvoeren van een toets op maat. Voor meer details wordt verwezen naar de beschrijving van de aanpassingen voor de schematiseringshandleiding voor het toetsspoor piping.