Ontwerpen en assembleren met Riskeer

Nieuwe functionaliteit in Riskeer ondersteunt de gebruiker bij het doorlopen van een beoordeling of het maken van een dijkontwerp. Dit uit zich op verschillende manieren.

Relevante aanpassingen

De belangrijkste aanpassing van het instrumentarium die meerdere onderwerpen overstijgen is:

  • Het beschikbaar komen van Riskeer 19.1.1

Ontwerpen

Met Riskeer zijn hydraulische belastingen en faalkansen voor combinaties van verschillende zichtjaren en klimaatscenario’s te bepalen:

  • In het ontwerpproces worden o.a. probabilistische berekeningen voor verschillende zichtjaren en klimaatscenario’s uitgevoerd. Door voor een ander HLCD-bestand te kiezen, kan de gebruiker dus makkelijker de ontwerpen beoordelen, gegeven een andere statistische situatie. Benadrukt wordt dat kiezen voor een ander HLCD-bestand tot verwijderen van alle berekeningsresultaten leidt.
  • Voor locaties in het Benedenrivierengebied leiden verschillende zichtjaren en klimaatscenario’s vaak ook tot andere resultaten van het preprocessor sluitregime. Tot nu toe waren de resultaten van het preprocessor sluitregime altijd in HRDs opgeslagen. Om te voorkomen dat telkens nieuwe HRDs gegenereerd moeten worden, is er besloten om de preprocessor resultaten naar één apart bestand te exporteren. Riskeer kan werken met zowel de preprocessor resultaten uit HRDs als uit het aparte bestand.

Assembleren

In Riskeer worden de assemblageresultaten op de kaart weergegeven. Dat betreft zowel oordelen per toetsspoor als gecombineerde oordelen per vak. Visualisatie van de resultaten op de kaart biedt de gebruikers een mogelijkheid aan om de resultaten geografisch te bekijken en daardoor ook sneller onverwachte resultaten op te sporen

Status van Riskeer 19.1.1

Riskeer 19.1.1 is de eerste versie van het programma dat door het BOI-programma wordt doorontwikkeld in de richting van het beoogde basisinstrumentarium. Ringtoets 18.1.1 blijft daarmee de officiële versie ter ondersteuning van het beoordelen van primaire waterkeringen volgens het WBI2017. Om dit duidelijk te maken is het mogelijk gemaakt om zowel Ringtoets 18.1.1 als Riskeer (19.1.1 en verder) gelijktijdig op dezelfde computer te installeren en gebruiken.

Wel is het mogelijk om projecten die zijn opgeslagen met Ringtoets 18.1.1 (of eerder) te openen in Riskeer 19.1.1. Vanwege het gelijk blijven van de inhoudelijke berekeningen, blijven tijdens deze migratie ook de reeds berekende resultaten bewaard (mits berekend met Ringtoets 18.1.1).

Door de toegevoegde mogelijkheid om in Riskeer berekeningen uit te voeren met andere klimaatscenario’s of zichtjaren, is het ook mogelijk om Riskeer te gebruiken in het ontwerpproces. Daarmee kan bij het maken van een ontwerp een overstromingskans worden berekend voor het toetsspoor grasbekleding erosie binnentalud en verschillende toetssporen voor de kunstwerken, op dezelfde manier als waarop dit bij een beoordeling wordt gedaan.