Kunstwerken

Op het gebied van Kunstwerken zijn er verschillende aanpassingen die invloed hebben op het gebruik van het instrumentarium. Op deze pagina wordt beschreven welke.

Relevante aanpassingen

Voor de verschillende toetssporen voor kunstwerken zijn een aantal veranderingen deze release relevant:

  • Vernieuwde schematiseringshandleiding Hoogte kunstwerk
  • Vernieuwde schematiseringshandleiding Piping bij kunstwerk
  • Vernieuwde schematiseringshandleiding Sterkte en stabiliteit kunstwerk
  • Vernieuwde schematiseringshandleiding Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk
  • Het beschikbaar komen van Riskeer 19.1.1

Meer duiding en handvatten

Kort samengevat zijn hebben de aanpassingen de volgende impact:

  • Teksten in de schematiseringshandleidingen sluiten beter aan bij andere onderdelen van het instrumentarium.
  • Er zijn meer handvatten beschikbaar voor het filteren van situaties waarvoor geldt dat de faalkans verwaarloosbaar kan worden geacht tijdens de toets op maat.
  • Er is een duidelijke koppeling gelegd tussen de invoerparameters zoals beschreven in de schematiseringshandleidingen, Riskeer en de ID’s in de verschillende invoerbestanden.
  • Het is met Riskeer 19.1.1 ook mogelijk om tijdens het maken van een ontwerp een probabilistische berekening uit te voeren om de overstromingskans in te schatten bij andere zichtjaren of klimaatscenario’s dan die gebruikt worden voor het beoordelen van primaire keringen volgens het WBI2017.

Gelijke resultaten

Inhoudelijk zullen er geen andere resultaten worden behaald dan met eerdere versies van Riskeer of de schematiseringshandleidingen. De meeste verduidelijking en extra handvatten zijn reeds eerder geadviseerd door de helpdesk water en in sommige gevallen ook verwerkt in factsheets of voorbeelden. Daarmee sluiten de vernieuwde schematiseringshandleidingen beter aan bij de al gebruikelijke toepassing van het instrumentarium in de praktijk. Wel bieden de aanvullende filterregels meer mogelijkheden om op voorhand (via een toets op maat) te concluderen dat de faalkans verwaarloosbaar is in verschillende situaties. De verwachting is dat hierdoor meer efficiëntie kan worden bereikt bij het beoordelen.

Andere indeling invoerparameters in Riskeer

Indien wordt gewerkt met Riskeer 19.1.1 (Ringtoets 18.1.1 blijft het vigerende instrument ter ondersteuning van de beoordeling volgens het WBI2017), zal een gebruiker merken dat de invoerparameters voor de verschillende berekeningen anders zijn gegroepeerd. Hoewel alle verandering een periode van gewenning nodig heeft, hebben de bouwers van het instrumentarium er vertrouwen in dat de vernieuwde presentatie (van dezelfde parameters als voorheen) meer structuur biedt en daardoor ook een sneller overzicht.

Ontwerpen met Riskeer

Voor gebruikers van Riskeer 19.1.1 is het tevens mogelijk om probabilistische berekeningen uit te voeren met andere zichtjaren of klimaatscenario’s. Daarmee is een grote stap gezet richting het probabilistisch bepalen van de overstromingskans van een voorgnomen ontwerp.