Saneringsvisie, -onderzoek en -plan

Als er sprake is van een ernstig en urgent geval volgt na het nader onderzoek een saneringsvisie, saneringsonderzoek en een saneringsplan.

Saneringsvisie
In een saneringsvisie wordt de visie van de waterbeheerder op de sanering uiteengezet. In de saneringsvisie wordt rekening gehouden met gebiedsspecifieke kenmerken, functies, ontwikkelingen en kwaliteitsdoelstellingen. De saneringsvisie geeft inzicht in de sanerings(on)mogelijkheden en vergelijkt saneringsalternatieven op hoofdlijnen. In de saneringsvisie spreekt de waterbeheerder zich uit over de voorkeursvariant. De saneringsvisie dient als vertrekpunt voor het saneringsonderzoek (SO) en saneringsplan (SP)

Saneringsonderzoek
Het saneringsonderzoek heeft tot doel de in aanmerking komende saneringsvarianten systematisch te inventariseren en in hoofdlijnen uit te werken. Op basis van milieuhygiënische, financiële en uitvoeringstechnische aspecten wordt een afweging worden gemaakt tussen de geselecteerde varianten en wordt een uitgebreide omvangbepaling uitgevoerd (zie Nauwkeurige omvangbepaling)

Saneringsplan
Het saneringsplan vormt de basis voor de voorbereiding en uitvoering van een sanering. Hierin is de saneringswijze en de saneringsdoelstelling vastgelegd.

Voor het uitvoeren van een saneringsonderzoek en het opstellen van een saneringsplan en saneringsvisie zijn geen protocollen / richtlijnen beschikbaar.

Documentatie (voorbeeld)
Een voorbeeld is "Saneringsvisie Kanaal door Walcheren" of:

  • Saneringsvisie kreken DordtseBiesbosch (RWS-DZH nota nr. 2110799/2002/14).