Saneringsvisie Kanaal door Walcheren

In de periode 1990 tot 1995 zijn in de Zeeuwse wateren diverse waterbodemonderzoeken verricht. Deze onderzoeken geven aan dat de waterbodem van een aantal wateren is verontreinigd. Ook de waterbodem van het Kanaal door Walcheren is verontreinigd. In deze nota wordt de gezamenlijke visie van de ‘Begeleidingscommissie Sanering Kanaal door Walcheren’ op de sanering van het Kanaal door Walcheren uiteengezet. In de saneringsvisie wordt rekening gehouden met gebiedspecifieke kenmerken, functies, ontwikkelingen en kwaliteitsdoelstellingen. De saneringsvisie geeft inzicht in de sanerings(on)mogelijkheden en vergelijkt saneringsalternatieven op hoofdlijnen. In de saneringsvisie spreekt de begeleidingscommissie zich uit over de voorkeursvariant, die als vertrekpunt dient voor het saneringsonderzoek en het saneringsplan.