SLIB

SLIB stond voor Steungroep Landelijke Implementatie Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het SLIB was gedurende 2008 en 2009 hét aanspreekpunt voor RWS-medewerkers voor vragen over de implementatie en uitvoering van het toen net ingevoerde Besluit bodemkwaliteit. Het primaire doel van SLIB was het beantwoorden van waterbodemgerelateerde vragen met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit.

De resultaten van SLIB zijn:

Een "vragen & antwoorden document" met daarin alle gestelde vragen en antwoorden. Onderwerpen die in dit document o.a. aan bod komen zijn: Bbk in relatie tot andere wetgeving, zorgplicht, verspreiden van baggerspecie, gebruik van protocollen en toetsprogramma's, toepassen in zandwinputten / grootschalige toepassingen

SLIB is per 1 januari 2010 opgeheven. Heeft u toch nog waterbodemgerelateerde vragen over het Besluit bodemkwaliteit, dan kunt u deze stellen aan de helpdesk van Bodem+ of aan de helpdeskwater.


Links

Documenten