Handreiking voorselectie zandwinputten

Een knelpunt bij de realisatie van (zand)winputten voor de berging van baggerspecie vormt vaak een eerste selectie van kansrijke locaties die vervolgens in een m.e.r. procedure of plan m.e.r. nader kunnen worden beschouwd. Om (regionale) overheden en overleggen (bv Regionaal Bestuurlijk Overleg, RBO) en initiatiefnemers voor de realisatie van een locatie voor de berging van baggerspecie een hulpmiddel te bieden bij deze eerste selectie is in opdracht van Depot plus1 deze handreiking opgesteld.