Haven van Harlingen, resultaten onderzoek

Naar aanleiding van onderzoek van ToxicoWatch naar oestrogene effecten in de Haven van Harlingen (juni 2014) heeft Rijkswaterstaat vervolgonderzoek gedaan (nov. 2014). De resultaten zijn samengevat in bijgevoegde presentatie. Detailgegevens van de analyses zijn in de overige bestanden te raadplegen.

Nadere informatie te krijgen bij de hr. R. Berbee van RWS WVL (tel. 06 103 25 654)