RisKeer (Ringtoets)

Wat doet de applicatie?

Riskeer (Ringtoets) is een softwareapplicatie die de WBI-2017 beoordeling ondersteunt. Met de applicatie kunnen hydraulische belastingen worden bepaald en enkele faalmechanismen gedetailleerd worden geanalyseerd.

Daarnaast administreert de applicatie de toetsresultaten van de verschillende beoordelingssporen. Hoe de gebruiker de applicatie moet gebruiken staat in verschillende handleidingen en handreikingen. Schematisatie handreikingen en factsheets zijn beschikbaar om de beheerder te ondersteunen in het maken van keuzen en analyseren van berekeningen.

Met Riskeer voert de gebruiker een schematisering in, waarna met het faalmechanismemodel een analyse van de sterkte ten opzicht van de belastingen kan worden uitgevoerd.

Een overzicht van de databases met Hydraulische Belastingen(HB), voor het rekenen met RisKeer, vind u in het document op de zijbalk van deze pagina. Uitgebreide informatie over de werking van RisKeer en de (veranderde) functionaliteit vindt u in de gebruikershandleiding en de releasenotes.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van RisKeer is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De huidige versie van RisKeer is 18.1.1, waarmee de beoordeling van de primaire waterkeringen gedurende de 1e beoordelingsronde tot en met 2022 afgerond kan worden. RisKeer versie 18.1.1 betreft de vierde grote release van het programma dat voor de beoordeling in het kader van het WBI2017 aan gebruikers wordt aangeboden.

De belangrijkste wijzigingen van deze release zijn:

  • Er is ondersteuning toegevoegd voor het uitvoeren van assemblage van de beoordelingsresultaten.
  • Er is op verschillende niveaus een knop “Alles berekenen” toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt om verschillende type berekeningen (bijvoorbeeld waterstanden en golfhoogten, of berekeningen van alle onderliggende toetssporen) tegelijk te starten.
  • Samenvoegen van trajectgegevens uit meerdere projecten. In RisKeer versie 18.1.1 is het voor het eerst mogelijk om gegevens, die zijn opgeslagen in een ander projectbestand, over te nemen.
  • Een mogelijkheid om het veiligheidsoordeel en onderliggende toetsoordelen te exporteren naar een *.gml bestandsformaat. Het primaire doel van dit bestand is het uitwisselen van informatie met het waterveiligheidsportaal (WVP).
  • Het kunnen bijwerken van vakindelingen met behoud van resultaten.
  • Verbeteringen voor de toetssporen Piping en Macrostabiliteit
  • Naast bovenstaande aanpassingen zijn er nog enkele losse aanpassingen gedaan. Vaak voortkomend uit de ervaringen tijdens het gebruik van RisKeer.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is in de releasenotes opgenomen.
De bij de testen gebruikte cases zijn ook beschikbaar, als voorbeeld en/of referentie.