Jaarverslagen

De opdracht van de Helpdesk Water is het ontsluiten en bundelen van (water)kennis.

Dit gebeurt op verschillende manieren:

  1. Beantwoorden van vragen.
  2. Zorgen voor een website met relevante informatie: www.helpdeskwater.nl
  3. Ondersteuning bij implementatie van nieuw beleid en verandering in wet- en regelgeving

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de ontwikkelingen en vorderingen van de Helpdesk Water. Deze kunt u teruglezen in de jaarverslagen.