Jaarverslag 2010

Er is nog steeds een stijgende lijn te zien qua aantal vragen t.o.v. voorgaande jaren, maar de groei is wel minder sterk dan in voorgaande jaren. Dit jaar was het onderwerp monitoring de meest bevraagde categorie en ook in het onderwerp "Wetten en beleid" is een sterke toename te zien.

De website heeft een metamorfose ondergaan en is overgegaan naar de Rijkshuisstijl. Onderdelen Waterwet en Watertoets zijn het meest bezocht. Nieuw onderwerp is: Handboek Water. De onderdelen Emissiebeheer en Kust en Zee zijn geactualiseerd en vernieuwd.