Jaarverslag 2008

Het aantal vragen is dit jaar wederom toegenomen en voor de onderwerpen Waterkeren, Waterveiligheid en Monitoringsgegevens is de Helpdesk nu de vraagbaak. Daarnaast zijn met diverse loketten afspraken gemaakt over samenwerking en afbakening van kennisvelden.