Jaarverslag 2009

Het aantal vragen is ook dit jaar gestegen. Ongeveer de helft van de vragen komt per e-mail binnen. Opvallend dit jaar is dat vragen in de categorie Monitoring enorm zijn toegenomen. Dit komt doordat een aantal websites waarop waterdata op te vragen was zijn vervallen.

Op de website zijn de onderdelen Waterwet en Watertoets het meest bezocht. Daarnaast zijn er 5 websites geconsolideerd.